poradnia / wspieranie / pomoc

Praca publiczna oraz współpraca z innymi organizacjami są ważnym punktem tego sektoru. Naszym celem jest reprezentowanie interesów migrantek oraz uwrażliwienie społeczeństwa na typowo kobiece problemy.

Współpracując z innymi organizacjami, związkami, instytucjami dążymy do poprawy sytuacji życiowej migrantek w zakresie prawnym, gospodarczym, socjalnym i emocjonalnym.

Nasza poradnia zajmuje siȩ nastȩpującymi punktami:

  • problemy związane z zezwoleniem na pobyt w Niemczech
  • osobiste i rodzinne problemy
  • sprawy urzȩdowe
  • procedury sądowe
  • przemoc w rodzinie / przymusowe małżeństwo
  • separacja / rozwód
  • konsultacja z urzȩdami, lekarzami, prawnikami itd.
  • tłumaczenia

darmowo i anonimowo