TIO – kursy

Kursy integracyjne dla kobiet

  • czytanie
  • pisanie
  • mówienie
  • rozumienie

Jeżeli chcą Panie poprawić swoje umiejȩtności jȩzykowe, serdecznie zapraszamy.
Oferujemy kury integracyjne dla kobiet na poziomie początkującym i zaawansowanym oraz kursy orientacyjne dotyczące życia w Niemczech.
Podczas kursów oferujemy opiekȩ nad dziećmi.
Zanim przystąpią Panie do kursu, zostanie przeprowadzony darmowy test kwalifikacyjny w celu ustalenia poziomu znajomości jȩzyka niemieckiego. Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.
Dołożymy wszelkich starań, aby Panie czuły siȩ u nas dobrze i bezpiecznie. Otawrtość, uprzejmość i tolerancja są naszymi priorytetami.

Migrantki mogą złożyć podanie do Federalnego Urzȩdu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) w celu przejȩcia przez urząd całkowitych bądź czȩściowych kosztów związanych z kursem integracyjnym dla kobiet.
Pomożemy wypełnić wszelkie formularze.

Nasza oferta:

Kursy integracyjne dla kobiet
900 godzin lekcyjnych

Kurs podstawowy
test kwalifikacyjny
trzy moduły (każdy po 100 godzin lekcyjnych)

Kurs średniozaawansowany
trzy moduły (każdy po 100 godzin lekcyjnych)
egzamin końcowy na poziomie A2/B1 z certyfikatem

Kurs specjalny
trzy moduły (każdy po 100 godzin lekcyjnych)
egzamin końcowy na poziomie A2/B1 z certyfikatem

Kurs orientacyjny
60 godzin lekcyjnych

Jeżeli są Panie zainteresowane naszymi kursami lub mają dalsze pytania, prosimy o kontakt telefoniczny. Nurcan Kurun stoi do Pańskiej dyspozycji i udziela porad w jȩzykach tureckim oraz kurdyjskim.
Telefon: 0431/671778