Witamy w TIO e.V.

TIO jest poradnią prowadzoną przez migrantki dla migrantek i reprezentuje ich problemy i interesy.

TIO oferuje zarówno telefoniczne jak i osobiste porady oraz pomoc we wszelkich życiowych sytuacjach. Nasz interkulturalny zespół wspomoże Państwa w jȩzykach niemieckim, polskim, tureckim, kurdyjskim, azerskim i słowackim.

TIO:

  • jest stowarzyszeniem służącym dobru powszechnemu
  • jest uzaną przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) szkołą, prowadzącą  kursy integracyjne
  • jest członkiem związku promującego ideȩ parytetu (Der Paritätische)
  • pracuje dla migrantek
  • oferuje porady socjalne
  • oferuje doradztwo w sektorze zawodowym
  • jest otwartym punktem spotkań
  • oferuje opiekȩ dla dzeci w trakcie kursów
  • wspiera migrantki przez migrantki

Nasza poradnia, do której można dojechać wszystkimi miejskimi autobusami, znajduje siȩ w centrum Kilonii.