Ekip T.I.O. ekibi

Ekibimiz

T.I.O.’nun tüm elemanları  tecrübeli göçmen kadınlardan oluşmaktadır.

T.I.O.’nun  ekibi
 N. Kurun, A. Stengel, D. Mukhammadieva, N. Kamal-Said und R. Hakim

Prensiplerimiz

T.I.O., 1984 yılında Kiel’de kamuya yararlı bir kurum olarak kurulmuştur.
Kurumun amacı, Almanya’daki göçmen kadınlara köken, yaş, din, siyasi anlayış ve görüş farkı gözetmeksizin,  kültürel ve sosyal destek vermektir.

T.I.O.’nun hedefi, göçmen kadınların yaşamlarını iyileştirmektir.
Özellikle toplumsal düzeydeki amacımız, kadınlar ve kızların kendi geleceğini belirleme hakkını ve onların entegrasyonunu iyileştirmektir.

T.I.O., kamu önünde göçmen kadınların sosyal ve siyasi ilgilerini temsil edip onların yaşam durumlarının daha iyi olmasını sağlamayı hedefliyor.
Bunun için kültürler arası açık bir çoğunluk toplumu da hedefliyor.
Açıklılık, kadın için taraftarlık, tolerans, demokratik katılım ve toplumsal sorumluluk T.I.O.’nun temel çalışmalarıdır.

Bu hedeflerimize zaman zaman ihtiyaç ve gelişmeye göre değişebilen projelerimizle ulaşıyoruz. T.I.O.’daki çalışma özel bir çeşitlilikle nitelendirilir.
Ama ağırlık genellikle eğitim ve danışma çalışmalarına, halka ilişkilere ve ağ kurma işlerine verilir.

T.I.O., Paritätische’de üyedir. T.I.O. ayrıca kendi alanında farklı müesseselerle bilgi alışverişinde bulunarak güçlü bir ağ oluşturmuştur.

Bu, özellikle iki alanda gerçekleşiyor:

  • göçmenlere/mültecilere yönelik çalışan kurumları
  • kadın kuruluşları

Bu çalışmada da T.I.O. göçmen kadınların ilgilerini temsil eden bir kurum olarak anlaşılır.

T.I.O., kamusal yardımlarla, üyelik aidatlarıyla, bağışlarla finanse edilmektedir.
Bu paraların usulüne göre kullanılması, iç ve dış incelemeler tarafından kontrol edilir. Önerilerimizin stabil ve yüksek kalitede olmasını sürekli yapılan kalite gelişme programları sağlıyor. Yabancı kökenli kadınların göçmen kadınlar için çalışmaları, kurumumuzun bilinçli olarak aldığı bir karardır.
Yabancı kökenli kadınlar kendi tecrübelerine dayanarak göçle ilgili problemlerde daha anlayışlı olduklarından dolayısıyla göçmen kadınların ilgilerini daha iyi temsil edip daha güvenilirlerdir.
Uzun yıllarda elde ettiğimiz tecrübe bunu tasdik etmiştir.

T.I.O., göçmen kadınlara hertürlü problemlerinde telefonla danısma, kişisel danışma ve refakat hizmeti sunuyor.
Amaç, birçok kadının aktif bir şekilde hayata katılma korkusunu ve bununla birlikte hissettikleri baygınlık ve isteksizliği yok etmektir. Kadınlar, kendi sorumlu hareketlere cesaretlendirilip, kendi istek ve ilgilerini geliştirmek ve bununla birlikte girişimde bulunmakta destekleneceklerdir.
Bu, çoğu zaman kadınların geldiği ve alışkın oldukları ataerkil kültürel geleneklerle çelişen bir durumdur.

Danışmada kültürler arası anlaşmada ilişki ve güvenin çok büyük bir önemi var.
Bununla birlikte müşterinin ana dilinde konuşabilme imkanı ve danışmanın arka plan bilgisinin de çok büyük bir önemi var, çünkü her iki tarafta güven, kabul ve samimiyet sağlar, ilgiye işaret eder.

Eğitim çalışmaları, hayatını sorumlu yaşamak isteyen ve toplumun, mesleğin ve günlük hayatın birlikte getirdiği zorluklara göğüs gerip bunların hakkından gelmek isteyen göçmen kadınlara, buradaki topluma entegre olma şansını sunuyor.
Hedef kitleye göre, T.I.O. uygun eğitim teklifleri sunuyor ve mümkün oldukça göçmen bayanların isteklerine yakın yöneliyor ki, olabilir eğitim boşluklarını doldurmak için.
Genelde çocuklu göçmen kadınlar bu tür kurslara katılmakta daha mağdur oldukları için, T.I.O. üç yaş altı çocuk bakımı hizmeti de sunuyor. Böylelikle bu annelerin de dil kurslarına katılmalarının önünde engel kalmamış oluyor.

T.I.O. ekibi, yetkili, esnek ve yüksek motivasyona sahip ve aynı zamanda uzun yıllar meslek tecrübesi olan resmi ve ücretli çalışanlardan oluşmaktadır.
Ekibimiz, kendini yüksek derecede kültürler arası yetkisiyle gösterir. Bayan elemanlarımızın göç tecrübelerinin de çalışmalarımıza her düzeyde faydası olmaktadır.

T.I.O. sadece bir buluşma noktası değil; daha çok kültürel çeşitliliğin günlük yaşandığı bir yer. T.I.O., çalışmasını ‘Başarılı Öğrenme’ adlı konseptine yöneltiyor.
Katılan bayanlar kendileri sorumlu ve geleceklerini belirleyecek şekilde bilgi ve yeteneklerini ilerletmeyi öğreniyorlar.
Bu şekilde devam öğrenmek için cesaret ve motivasyon kazanıyorlar.

Başarılı öğrenme için bir tanımlama:
T.I.O., bayanlara bir buluşma noktası imkanı sunduğu için başarılı öğrenmenin çerçevesini sağlıyor. Haftalık düzenlenen bayan kahvaltısında mesela buluşup belli konularda fikir alışverişinde bulunmak bu çerçevenin bir parçasıdır.
Genelde konular göçmen bayanlar tarafından seçiliyor; farklı kültürlerden bayanlarla buluşup sohbet edebilirler.
Bu tür ilişki ve bilgi imkanlarıyla bayanlar beraber günlük yaşamın hakkından gelme stratejileri geliştirip iyice öğrenebilirler.
Birbirlerine güç verip birbirlerinden beraber birşeyler öğreniyorlar.

Farklı bir imkan ise bir odanın kullanımıdır, yani mesela kendilerinin düzenledikleri buluşmalar için veya bilgisayar ve internet kullanımını öğrenmek için.
Kadınlar beraber öğrenip kendilerine yabancı olan konulara bir merak geliştiriyorlar.
Bizim için öğrenmek, bayanlar kendilerini geliştirdikleri, öğrendiklerini günlük hayatta uygulayabildikleri ve bu şekil toplumsal hayata entegre oldukları zaman başarılıdır.

Ayrı ayrı dil bölümleri için tanımlama:

Genel tanımlama:
Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) ulaşılması gereken öğrenme hedefini belirliyor ve tanımlıyor.
Bunun dışında öğrenme, öğrenenlerin o dili severek konuştukları ve kullanabildikleri ve bu şekil günlük hayatlarında kendileri hareket edebildikleri zaman başarılıdır.

Mülteciler ve Göç Federal Daire’si (BAMF) tarafından yapılan kadın entegrasyon kursları:
Katılan kadınlar temel dereceyi 900 ders saati ile tamamlıyor ve Avrupa Dil Referansı
Çerçevesi’ne (Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) göre B1 derecesine ulaşıyorlar. ‘Almanca Sertifika’sını (Zertifikat Deutsch) sınavın başarılı geçmesi neticesinde hak kazanıyorlar. Buna eklenen yönelim kursu 100 ders saati ile “Almanya’da yaşam”a dair Alman toplumunun temel kuruluşu hakkında bilgi veriyor.